★★ بزرگترین مرجع گزارش کار آزمایشگاه ★★
هم اکنون با بیش از 1700 گزارش کار و پروژه دانشجوییشامل ۹ آزمایش زیر در فرمت PDF

بررسی قانون اهم
قوانین کیرشهف و پل وتستون و تار
بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت
پر و خالی شدن خازن ها
نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی
بررسی ظرفیت خازن و اندازه گیری ضریب دی الکتریک هوا
ترانسفورماتور
مطالعه مدارهای جریان متناوب
اسیلوسکوپ اشعه کاتدی


ارسال توسط اسماعیل انصاری

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود