★★ بزرگترین مرجع گزارش کار آزمایشگاه ★★
هم اکنون با بیش از 1700 گزارش کار و پروژه دانشجویی



در فرمت WORD

روش اندازه گیری مقاومت (پل وتستون - قرائت لایه های رنگی)
مدار R – L (محاسبه آمپدانس – راکتانس – اختلاف فاز وضریب خود القائی)
مدار R - L- C (محاسبه فرکانس تشدید از طریق تئوری و از طریق عملی)
مبدل ها ( ترانسفورماتورها ) - شامل:
       -اساس ساختمان (سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه و هسته آهنی )
       -چگونگی کار (بر اساس تغییر شار مغناطیسی و ایجاد نیروی محرکه القایی در ثانویه)
اندازه گیری ثابت زمانی و محاسبه ظرفیت خازن (با استفاده از منحنی شارژ و دشارژ )
به هم بستن خازن ها و محاسبه ظرفیت معادل
دستگاه اسیلوسکوپ ( موج نما )
طراحی آمپرمتر و ولتمتر به کمک گالوانومتر

با تشکر از آقای بهشاد محمودی نویسنده ی گزارش کار


ارسال توسط اسماعیل انصاری

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود