★★ بزرگترین مرجع گزارش کار آزمایشگاه ★★
هم اکنون با بیش از 1700 گزارش کار و پروژه دانشجوییشامل ۹ آزمایش زیر در فرمت PDF

بررسی قانون اهم
قوانین کیرشهف و پل وتستون و تار
بررسی خاصیت رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت
پر و خالی شدن خازن ها
نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی
بررسی ظرفیت خازن و اندازه گیری ضریب دی الکتریک هوا
ترانسفورماتور
مطالعه مدارهای جریان متناوب
اسیلوسکوپ اشعه کاتدی


ارسال توسط اسماعیل انصاری
در فرمت WORD

روش اندازه گیری مقاومت (پل وتستون - قرائت لایه های رنگی)
مدار R – L (محاسبه آمپدانس – راکتانس – اختلاف فاز وضریب خود القائی)
مدار R - L- C (محاسبه فرکانس تشدید از طریق تئوری و از طریق عملی)
مبدل ها ( ترانسفورماتورها ) - شامل:
       -اساس ساختمان (سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه و هسته آهنی )
       -چگونگی کار (بر اساس تغییر شار مغناطیسی و ایجاد نیروی محرکه القایی در ثانویه)
اندازه گیری ثابت زمانی و محاسبه ظرفیت خازن (با استفاده از منحنی شارژ و دشارژ )
به هم بستن خازن ها و محاسبه ظرفیت معادل
دستگاه اسیلوسکوپ ( موج نما )
طراحی آمپرمتر و ولتمتر به کمک گالوانومتر

با تشکر از آقای بهشاد محمودی نویسنده ی گزارش کار


ارسال توسط اسماعیل انصاری
در فرمت WORD

آشنايي با دستگاه هاي اندازه گيري (آشنايي با A.V.O.meter یا مولتي متر )
روش هاي اندازه گيري مقاومت (پل وتستون - قرائت لايه هاي رنگي)
k.v.l و k.c.l
اندازه گيري ثابت زماني و محاسبه ظرفيت خازن و ظرفيت معادل چند خازن
دستگاه اسيلوسکوپ ( موج نما )
مبدل ها ( ترانسفورماتورها )
مدار هاي R-L و R-C
مدار هاي R-L-C
طراحي آمپرمتر و ولتمتر

با تشکر از آقای امیر حسین ماجد نویسنده ی این گزارش کارارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت PDF

قانون بیوساوار - پیچه های تک دوری
الکترومغناطیس
القا مغناطیسی
جریان های متناوب - مدار های R-R و R-C
خازن در مدار متناوب
مدار RLC در تشدید
میدان مغناطیسی زمین
مقاومت ویژه
مقاومت ویژه 2
قانون اهم
پل وتستون و تار
شارژ و دشارژ خازن
تغییرات مقاومت الکتریکی با حرارت
ترانسفورماتورارسال توسط اسماعیل انصاری
این مجموعه شامل ۷ گزارش در فرمت WORD میشه

شامل آزمایشات زیر :
آشنايي با دستگاه هاي اندازه گيري ( مولتي متر) 
روشهاي اندازه گيري مقاومت ( پل وتستون و قرائت لايه هاي رنگي ) 
به هم بستن مدارها به دو صورت k.c.l و k.v.l
محاسبه ظرفيت خازن و ظرفيت معادل چند خازن
دستگاه اسيلوسکوپ (موج نما )
مبدل ها ( ترانسفورماتور ها )
طراحي آمپرمتر و ولت متر


ارسال توسط اسماعیل انصاری
این گزارش ها در نسخه ی PDF هستند.

اسیلوسکوپ
ساخت اهم متر


ارسال توسط اسماعیل انصاری
متاسفانه از گزارش هایی که خودم نوشتم تنها همین یه دونه سالم باقی مونده.
در کل سری های دیگه ی گزارش کار تو سایت زیاده ولی سعی میکنم اینو تکمیلش کنم.
 شامل WORD و PDF میشه. 

مقاومت درونی


ارسال توسط اسماعیل انصاری

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود