★★ بزرگترین مرجع گزارش کار آزمایشگاه ★★
هم اکنون با بیش از 1700 گزارش کار و پروژه دانشجوییارسال توسط اسماعیل انصاری
مجموعه ۳ گزارش در فرمت WORD

شامل آزمایشات زیر :

اندازه گيري آهن در سنگ معدن با روش تيتراسيون پتانسيومتري ( تيتراسيون هاي ردوکس )
روش تهيه معرف ها
اسپکتوفتومتريارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

آنالیز محلول با هدایت سنجی
الکتروگراویمتری و کولن سنجی
پتانسیومتری ( PH سنجی )
تیتراسیون پتانسیومتری نقطه سنجی ( یدید و کلرید )
تیتراسیون رسوبی ( نقره سنجی و روش های آن )ارسال توسط اسماعیل انصاری

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود