★★ بزرگترین مرجع گزارش کار آزمایشگاه ★★
هم اکنون با بیش از 1700 گزارش کار و پروژه دانشجوییمجموعه ۳ گزارش در فرمت WORD

شامل آزمایشات زیر :

اندازه گيري آهن در سنگ معدن با روش تيتراسيون پتانسيومتري ( تيتراسيون هاي ردوکس )
روش تهيه معرف ها
اسپکتوفتومتريارسال توسط اسماعیل انصاری
مجموعه ۵ گزارش در فرمت WORD

شامل آزمایشات زیر :

بويلر ها
کمپرسورها
ترموکوپل
دماسنج توموکوپل
مدرج سازي دماسنجارسال توسط اسماعیل انصاری
ارسال توسط اسماعیل انصاری
در فرمت WORD

دبی سنجی سیالات
پیرامون پمپ ها
تعیین عدد رینولدز


ارسال توسط اسماعیل انصاری
ارسال توسط اسماعیل انصاری
این مجموعه شامل ۱۱ گزارش در فرمت WORD می باشد

شامل آزمایشات زیر :

پلي استيرن ( يونوليت )
رفلکس
شناسايي آلدهيد ها و کتون ها
شناسايي کربوکسيليک اسيد ها
شناسايي الکل ها
تهيه پرلون (نايلون 6)
تهيه پليمر خطي فنل فرمالدهيد
تهيه تولوئن (C6H5CH3)
تهيه نايلون با روش پليمريزاسيون
تهيه پلي وينيل استات
ذوب قليايي


ارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت PDF


ارسال توسط اسماعیل انصاری

این گزارش مربوط به بازدید ما از شرکت تولیدی شیشه ی آذرجام آمل هست که بصورت فایل PDF از > اینجا < می تونید دانلود کنید.


ارسال توسط اسماعیل انصاری

تعداد ۶ گزارش با فرمت PDF

شامل آزمایشات زیر :

اندازه گيري چگالي نفت
تعيين نقاط اشتغال و احتراق به روش سر باز و سر بسته
تعين نقاط  ابري شدن، انجماد و ريزش
تعيين مقدار آب همراه نفت
اندازه گيري ميزان نمک موجود در نفت ( تيتراسيون )
کروماتوگرافي گازيارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

اندازه گیری ویسکوزیته ی سیالات به روش (هیگن- پوازی)
اندازه‌گيري ويسكوزيته سينماتيكي دو مايع مختلف به روش saybolt
اندازه گیری ضریب ویسکوزیته ی گلیسیرین در دماهای محتلف
اندازه گیری ویسکوزیته سیال - استوکس ( جریان خارجی )
مطالبی در مورد : اریفریز - روزنه - ونتوری - شیپوره - لوله پیتو - دبی سیالات
استغراق کامل و ناقص ( همراه با محاسبات )
پرش هیدرولیکی
پمپ سانتریفوژ ( گریز از مرکز ) و کاپلان ( محوری )
سر ریز ها - اندازه گیری دبی در کانال های رو باز
تعیین مرکز فشار
ویسکوزیته دینامیکی سیال
ویسکوزیته سینماتیکیارسال توسط اسماعیل انصاری

این مجموعه شامل ۸ گزارش کار در فرمت WORD هست

شامل آزماشات زیر :

اکسیداسیون الکیل ها
کوپلیمریزاسیون رادیکالی
سنتز آسپرین
سنتز دارو ها
تعیین نقطه ی جوش بنزن
تشخیص کربو هیدرات ها
تهیه چسب اوره - فرمالدهید
طبقه بندی مواد شیمیاییارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

دمای انحلال پتاسیم نیترات
قانون بقای جرم و چرخه ی مس
تعیین غلظت یون آهن با نور سنجی
تعیین جرم مولکولی با نقطه ی انجماد
تیتراسیون اکسایش - کاهش
تیتراسیون اسید - بازارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت PDF

قانون بیوساوار - پیچه های تک دوری
الکترومغناطیس
القا مغناطیسی
جریان های متناوب - مدار های R-R و R-C
خازن در مدار متناوب
مدار RLC در تشدید
میدان مغناطیسی زمین
مقاومت ویژه
مقاومت ویژه 2
قانون اهم
پل وتستون و تار
شارژ و دشارژ خازن
تغییرات مقاومت الکتریکی با حرارت
ترانسفورماتورارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

آونگ ساده
حرکت پرتابی
سقوط آزاد
تعیین حجم با کولیسارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت PDF

اندازه گیری ( ریز سنج - کولیس - گوی سنج )
آونگ ساده و مرکب ( کاتر )
به هم بندی فنر ها
اصطکاک
حرکت نوسانی فنر
حرکت پرتابی
قانون هوک
میز نیرو
قانون نیوتن ( ماشین آتوود )
سقوط آزاد


ارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

الکترود ها و انواع آن
فلورسانس و فسفرسانس
مقاله ای در رابطه با NMR
تصویر برداری رزونانس مغناطیسی ( MRI )
رزونانس مغناطیسی هسته ( NMR )
اسپکتوفتومتری
طیف سنجی مادون قرمز و کاربرد آن در شناسایی پلیمر ها
طیف سنجی ماورا بنفش و مرئیارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

آنالیز محلول با هدایت سنجی
الکتروگراویمتری و کولن سنجی
پتانسیومتری ( PH سنجی )
تیتراسیون پتانسیومتری نقطه سنجی ( یدید و کلرید )
تیتراسیون رسوبی ( نقره سنجی و روش های آن )ارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

تعیین ثابت تعادل واکنش استری شدن
تعیین جرم مولکولی پلیمر با ویسکومتری
تغییر نقطه ی جوش بوسیله ی فشار ( روش رامسی - یانگ )ارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

تهیه رزین ملامین
ولکانیزاسیون ( تهیه کائوچوی مصنوعی )

 ارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

کمپلکس آهن و اثر لیگاند در رنگ آن ( نظریه میدان بلور )
ایزومری نوری ( پلاریمتری )
ایزومری نوری 2
سنتز کمپلکس های کبالتارسال توسط اسماعیل انصاری

در فرمت WORD

رنگدانه ها
تهیه یک نمک مضاعف و یک کمپلکس
تهیه بوتیک اسید از بوراکس و بررسی خواص آن
تهیه پر منگنات پتاسیم از سنگ معدن پیرولوزیت
تهیه پتاسیم متاپریدات و تعیین در صد خلوص آن
تهیه آب اکسیژنهارسال توسط اسماعیل انصاری
ارسال توسط اسماعیل انصاری

واکنش های درجه صفر
الکترولیت ضعیف
حلالیت
جذب سطحی ذغال یا کربن فعال
تعیین درجه ذوب نفتالین
ویسکوزیته


ارسال توسط اسماعیل انصاری

جذب سطحی
ثابت تفکیک اسید ضعیف
سینتیک واکنش درجه صفر
تابعیت حلالیت از درجه حرارت
ویسکوزیته مایعات


ارسال توسط اسماعیل انصاری

آنتالپی
دیاگرام فازی سیستم 3 جزئی
حجم مولی جزئی
جذب سطحی
ویسکوزیته سیالات


ارسال توسط اسماعیل انصاری

محاسبه گرماي انحلال اسيدها و بازها به روش کالريمتري
محاسبه گرماي خنثي شدن اسيدها و بازها به روش کالري متري
محاسبه گرماي انحلال اسيد بنزوئيک با استفاده از قابليت انحلال آن
محاسبه ثابت ترموديناميکي يک نمک کم محلول مثل استات نقره
محاسبه ضريب توزيع ( پخش و تقسيم ) نرنست
محاسبه ثابت تفکيک کمپلکس تري يدور پتاسيم با استفاده از ضريب توزيع نرنست
محاسبه ثابت ديمر شدن اسيد بنزوئيک در تولوئن
بررسي سيستم دو جزئي آب و فنل
سيستم 3 جزئي آب - تولوئن - اتانول
رفرکتومتر
اسپکتوفوتومتري ( جذب سنجي )
نقطه آزئوتروپ


ارسال توسط اسماعیل انصاری
در هر مجموعه ۲ گزارش کار متفاوت از موضوع مورد نظر قرار داده شده.
هر گزارش شامل فایل Word و PDF میشه.

 نکته ی آخر اینکه لطفاً عزیزانی که این درس رو با استاد غلامی گرفتند تا چند سال استفاده نکنند!

تیتراسیون اسید - باز
اندازه گیری حجمی منیزیم توسط E.D.T.A
اندازه گیری کلسیم و منیزیم توسط E.D.T.A (سختی آب)
اندازه گیری NaHCO3 و Na2CO3 در یک محلول
سنجش حجمی آهن توسط پرمنگنات سدیم
محلول های سنجیده در واکنش های رسوبی
سنجش یون کلرور بطریقه ی ولهارد
تیتراسیون های اکسایش-کاهش ( یدومتری )
گراویمتری ( وزن سنجی رسوب )


ارسال توسط اسماعیل انصاری

آزمایش استرفیکاسیون
آزمایش صابون


ارسال توسط اسماعیل انصاری

آزمایش ذوب با سدیم
تهیه سیکلو هگزن
اکسایش سیکلو هگزن
شناسایی هالوژن ها
تهیه 1و2 برمو سیکلو هگزن
تهیه استانیلید با استیک اسید یخی
تهیه پاراتولوئن سولفانات


ارسال توسط اسماعیل انصاری
اینها گزارش کار های خودم هستن.
هر گزارش شامل فایل Word و PDF  میشه.

تعیین دمای ذوب
تعیین وزن مولکولی با نقطه ی ذوب (Rast)
تعیین دمای تقطیر
اطلاعات کاملی در مورد تقطیر
تعیین دمای جوش
استخراج = و یا به قول یکی از بچه ها اکستخراج!  (= Extract )
تصعید
تبلور
کروماتوگرافی کاغذی


ارسال توسط اسماعیل انصاری

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود